Danske flygtninge i Danmark


Hjemvendte husvilde flygtninge 1945

Blandt de tusinder af flygtninge som i sommeren 1945 befandt sig i Danmark, fandtes en særlig gruppe som næsten helt har unddraget sig eftertidens opmærksomhed.

Det var danske borgere - som for en tid var blevet flygtninge i deres eget land. Efter tvungen landflygtighed i kortere eller længere tid under besættelsen, var de nu vendt hjem til Danmark fra Sverige og med sig havde de desværre måtte bringe et svensk låne-ord "Forlägning", som blev datidens betegnelse for en midlertidig indkvartering i en lejr, indtil der kunne skaffes varigt husly i Danmark.

Under besættelsen måtte omkring 18.000 danske borgere flygte til Sverige, årsagen til landflygtighed kunne være flere, men fælles for dem alle var at fortsat ophold i Danmark var forbundet med en fare skabt af den tyske besættelsesmagt.

Ved Danmarks befrielse i maj 1945 vendte hovedparten af de danske flygtninge i Sverige tilbage til Danmark, for at bistå hjemrejsen oprettede Ministeriet for Særlige Anliggenders Centralkontor et hjælpeprogram for Sveriges-flygtningene. Kontoret modtog i alt 11.400 hjemvendte flygtninge, hvor af 10.750 fik tildelt underholdshjælp og rejsepenge.

For en gruppe på 1.534 personer, var der ved hjemkomsten ingen umiddelbar indkvarteringsmulighed og de måtte for en periode indkvarteres i en række forlægninger for "husvilde" flygtninge.

Forlægninger for "husvilde" Sveriges-flygtninge:

Skovshoved Skole

Holte Gymnasium

Øregaards Gymnasium pr. Hellerup

Aldersrentenyder boligerne på Bispebjergvej

Ordrupvej 119 - Villaerne: "Adelaide" og Trepilelaagen"

Skovshoved Skole pr. Klampenborg

Indgående brev fra jødisk medlem af Stabskompagniet, Regiment Danforce i Vejle
til hans mor - indkvarteret i flygtningelejren Skovshoved Skole (JUNI 1945).


60 öre Luftpost/ekspres brev Stockholm (20.6.45) til Sygeafdelingen, Skovshoved Skole
- eftersendt til forlægningen: Øregaards Gymnasium.

Øregaards Gymnasium, Hellerup


45 øre luftpostbrev Hellerup (30.6.1945) fra jødisk kvinde indkvarteret på Øregaards Gymnasium
til datter som arbejder ved Det danske Gesandtskabs Afdeling for Politianliggender i Stockholm.
Jf. Indhold: "
Jeg har endnu ingen Lejlighed fået og vi er flyttet til en anden Skole og vi bliver
frygteligt behandlet om Morgenen må vi tigge 2 halve st Brød til Surogaten og Kl. 12
får vi 4 halve med Kartofler. Du siger at jeg faar en Lejlighed den 1 Juli, men det
passer ikke vi skal snart flytte til den 3die Skole og du kan tro vi har ingen Sengetøj"


95 öre Luftpost/ekspres brev Stockholm 29.6.45 til jødisk kvinde indkvarteret
på Øregaards Gymnasium, Hellerup.10 øre brev Hellerup (2.7.45) fra ung hjemvendt frihedskæmper indkvarteret
på Øregaards Gymnasium.

Ordrupvej 119


20 øre brev København OMK (28.12.45) fra jødisk kvinde indkvarteret
på Forlægningen Ordrupvej 119


Indgående brevkort 31.7.1946 fra Helsinge til jødisk kvinde indkvarteret i
"Villa" Adelaide, Ordrupvej 119 i København.

 

Back to Greenland WW2 website
Update: 29.4.2002
Feedback: war_covers@mail.tele.dk