Slædepatruljen SIRIUS

 

Mandskabs-fortegnelse
(1950-1999)

Ved 2. Verdenskrigens slutning blev Nordøstgrønlands Slædepatrulje nedlagt og der skulle gå 5 år før der igen blev oprettet patruljetjeneste langs nordøst grønlands kyst.

På Ella Ø Station samledes for første gang -18. August 1950 - mandskabet i den nyoprettede hemmelige patruljetjeneste i Nord- og Nordøstgrønland - "Operation Resolut" og siden er datoen blevet betragtet som SIRIUS Patruljens "fødselsdag".

Året efter (1951) fik patruljen navneforandring til "Slædepatruljen Resolut" og flyttede hovedkvarter til Daneborg som lå mere centralt i det område som skulle afpatruljeres. Ella Ø blev herefter i mange år patruljens "Sommerstation".1953 ændredes navnet igen - da "Resolut" nemt lod sig forveksle med navnet på en canadisk vejrstation ved Resolut Bay og patruljetjenesten fik sit nuværende navn: "Slædepatruljen Sirius" - efter den klareste stjerne i stjernebilledet "Store Hund".

Siden har Sirius patruljen - med skiftende mandskab - hvert år afpatruljeret et område på omkring 160.000 km2 - i vinterperioden tilbagelægger et antal slædehold i alt ca. 18.000 km på hundeslæde og om sommeren patruljeres området med kutter, fly og til fods, samtidig med at der udlægges depoter til næste vinters slædepatruljer.

Efter de første års dybe hemmelighed, kom slædepatruljens eksistens gennem 1950'erne til en bredere befolknings kendskab, således også samlere af grønlandsk filateli og posthistorie - imidlertid hverken kunne eller ville patruljen medvirke til fremstilling af samlerkuverter. Særligt efter 1967 hvor der ved indførelsen af postnumre i Danmark, Færøerne og på Grønland - også blev tildelt et særligt postnummer: 3992 Slædepatrujlen Sirius - blev samlerinteressen så stor at Grønlands Postkontor i København lod fremstille en særlig blanket, som fulgte tilbagesendte filatelistiske forsendelser, som var forsøgt sendt til Sirius Patruljen.

Trods ovenstående findes der postforsendelser fra Sirius Patruljen som har filatelistisk karakter, baggrunden for hver enkelt forsendelse kan være forskellig, men det vides, at patrulje medlemmer selv har haft interesse for filateli, ligesom direkte henvendelser til navngivne patruljemedlemmer ikke har kunne standses ved Grønlands Postkontor i København. (se i øvrigt: De grønlandske Posthistorikere "Mesters Vig 1950-1985 - BIND 3" - skrevet af Aage Gubi 1989)

Naturligvis findes der regulær mandskabs- og tjenestepost fra patruljen, men patruljens omfang og særligt de sparsomme postforbindelser sætter bestemt et loft for hvor hyppigt sådanne forsendelser påtræffes. For lettere at kunne adskille "ægte" SIRIUS-post fra spekulative samlerbreve angives nedenfor navnene på Slædepatruljens mandskab for perioden 1950 til 1999. Navnene er angivet under årstallet for oprejse til Nordøstgrønland - typisk var patruljetjenesten af 2 års varighed. Enkelte "gamle" Sirius-folk er senere vendt tilbage til Grønland som ledere eller assistenter for Patruljechefen, ligesom nedenstående liste ikke kan forventes at indeholde samtlige navne personel ved Forsvarets Vagt i Mestersvig (oprettet i midten 1980'erne), som er underlagt Sirius Patruljen og som oftes udføres af tidligere mandskab fra patruljetjenesten.

 

Mandskabs-fortegnelse
(1950-1999)

1950

Verner Andersen

Flemming Carlsen

Holger Jørgensen

Ole Lützhøft

Kristen Sørensen

1951

K. Bernt Andersen

Folmer Berthelsen

Mangus Jensen

Holger Madsen

1952

P. E. Diernisse

Sv. Henckel

Agn Kaalø Petersen

Hans Borring

Oluf Schifter-Holm

1953

Frede Bille

Mogens N. Guldbrandsen

Steen Malmquist

Anders Busk Petersen

Ivan H. Rasmussen

1954

Frede A. Hansen

Frede Korsgaard

Mogens Mathiesen

Henning S. Poulsen

1955

Erik Jensen

B. W. Jørgensen

A. Smith-Andersen

Jens Harild

Claus Vahlkvist

Marts 1958 - 1.80 kr luftpostbrev fra Daneborg 14.3.1958 til USA fra Ebbe Korsgård-Pedersen (Hold 1956), Sirius, Daneborg, N. Ø. Grønland til USA.


1956

Folke Møller Jensen

Ebbe Korsgård-Pedersen

Martin Reenberg

Poul Adam Sihm

Peter Hofmann Wistisen

1957

Einar Gade-Jørgensen

Axel Hansen

Carl Heydenreich

Poul H. Stab-Nielsen

1958

Hans Carlo Clausen

Poul Erik Dankjær

Tonny Z. Jakobsen

Bent Zwergius

April 1960 - Indgående brevkort til Hans Ladefoged (Hold 1959) fra britisk soldat.
Afs: 42nd Commando RM (Royal Marines), HMS Bulwark c/o GPO London.
Postkortet sendt som marinepost under ophold på Malta på vej til Singapore.

1959

Hans Ladefoged

Kurt Pedersen

Egon Iver Petersen

Marius Rich

1960

Arne Agergaard

H. G. Valdemar Hansen

Ole Holst

Jørgen Raasø Hansen

1961

Johannes Christensen

Jens Richardt Dybro

Mogens Kjærsgård

Niels S. Preben-Andersen

Niels Holger Schøler

1962

Finn Andersen

Henrik Friis

Benny Jensen

Erik Hald Jensen

Tommy Alfred Karlsen

1963

Arne Fesser

Arne Sigfred Johansen

Palle Vagn Norit

Leif Rasmussen

Kjeld Ingemann Sørensen

1964

Ib Bennedbæk

Ole Slot Hansen

Hans Henrik Larsen

Kaj Lykke

Bent Pedersen

1965

Jørgen Andersen

Henning Boller

Torben Eriksen

Eivind Hansen

Poul Jørgensen

1966

Ebbe Bøgebjerg Hansen

Svend Urup Hansen

Henning Løcke

Poul Erik Mortensen

Lars Strand

1967

Hans-Chr. Hedegaard

Ib Hedegaard Jensen

Jess Petersen

John Petersen

Anker Steen Sørensen

1968

Walther Gyldenløve

Hans Chr. Hansen

Henning Knudsen

Knud Aage Køhl

Jens Riis

1969

Bjarne Larsen

Niels Lihme

Jørgen Tornøe Madsen

Peder Wendelboe Nielsen

Stig Palm

1970

Kaj Andersen

Finn Egebjerg

Lars Stjernholm Larsen

Helge Nordholdt

Alfred Olsen

Per Ølholm-Jensen

1971

Lars Grunnet

Jørgen Erik Hansen

Gert Bonde Iversen

Peter Müller

Jøen Høyer Nielsen

Klaus Ørnbæk

1972

Ole Andersen

Niels Bertelsen

Thorkild Nielsen

Jørgen Nissen

Aage Sandholdt

1973

Claus Birkbøll

Jørgen Jakobsen

Peter Niedhardt

Peter Sattrup

Mogens Skafte

Mogens Stenshøj

1974

Lars Gormsen

Sven Chr. Jensen

Jørn Ladegaard

Arne Thanning

Svend B. Nielsen

1975

Michel Debié

Ejvind Jørgensen

Heinrich Pfeffer

Søren Schou

John Wulff

1976

Leif Boel

Leif Jensen

Erik Larsen

Ulf Marklund

Ivan Nørenberg

1977

Uffe Brink

Kjeld Geertsen

Jens Gotfredsen

Peter Schmidt Mikkelsen

Ashger Lakmann Nielsen

Karsten Westh

Juli 1985 - Adressekort for luftpostpakke fra København 8 - 5.7.1985 til Johnny Parnset
(Hold 1978), Slædepatruljen Sirius, 3992 Daneborg, Grønland.


1978

Johnny Parnset

Leif Kjær Pedersen

Kim Sillemann

Hasse Nielsen Staunstrup

1979

Jørn Martin Bank

Niels Henning Jensen

Morten Jørgensen

Peter Mikkelsen

Bent Pedersen

Mogens Pedersen

1980

Klaus Andersen

Bent Haumann

Morten Frovin Jensen

Kaj Larsen

Steen Wiinholt

April 1983 - Brev fra Jan V. Almqvist (Hold 1981) stemplet GRØNLANDS POSTKONTOR i KØBENHAVN 7.4.1983. Påsat privat stempel med Slædepatruljens postnr. 3992 Grønland.

1981

Jan Almquist

Jesper Weiss Andersen

Jacob Meisner-Larsen

Ove Sørensen

Mikkel Vindbjerg

November 1983 - 3,50 kr brev fra Daneborg med slæde til Mesters Vig
22.11.1983 til Svendborg fra Stig Nørhave (Hold 1982).


1982

Gert Andersen

Bjarne Mortensen

Stig Nørhave

Jørgen Wriedt

1983

Kent Jakobsen

Klaus Storch Jensen

Kent Flemming Petersen

Stig Folmann Sørensen

Kurt Thomsen

December 1984 - Sirius Patruljens officielle Julehilsen til Forsvarschefen - befordret med hundeslæde fra Daneborg til Mesters Vig og afstemplet MESTERS VIG 2.12.1984.

Maj 1986 - Adressekort for indgående pakke fra Grønlands Postkontor Ålborg
26.5.1986 til Michael Rauer Simonsen (Hold 1984), 3992 Slædepatruljen SIRIUS, KGH
c/o Grønlandshavnen, 9000 Ålborg. Påskrevet "Skib".

1984

Ib Andreasen

Hans Henrik Husted

Henrik Abel Jensen

Jan Skipper Jensen

Dan Rasmussen

Michael Rauer Simonsen

December 1985 - Sirius Patruljens officielle Julehilsen til Forsvarschefen, Vedbæk. Sendt som intern post.

1985

Torben Bruus

Kaj Bach Pedersen

Michael Nielsen

Preben Daa Skov

René Vinther

1986

Leif Beermann

Bent Skovgaard Hansen

Kenneth Thomsen

1987

Ulrik Vedel

Jack Hindborg

René Boye Pedersen

Erling Ramskov

1988

Kim Hansen

Jens-Henrik Jensby

Ib Kristensen

Lars Mondorf

Stefan Thomasen

1989

Morten Hemming Nielsen

Jan Petersen

Thomas Rasmussen

Jakob Vilner

Marts 1990 -Officielt "vinter-brev" fra Sirius Patruljen til Centralforeningen for Stampersonel. Stemplet GRØNLANDS POSTKONTOR KØBENHAVN K. 15.3.1990.

1990

Gorm Andersen

Henrik Lassen

Kenneth Nielsen

Denis A. PedersenOktober 1990 & April 1991 - Breve fra Forsvarets Vagt Mestersvig - som er underlagt Siriuspatruljen i Daneborg. Begge fra John Blichfeldt-Lauridsen der som afsender angiver Flugfelag Nordurlands HF i Akureyri på Island. Øverste brev er medtaget Flyvevåbnets maskine fra Mestersvig og frankeret ved Forsvarskommandoen i Vedbæk, nederste er medtaget et chartret islandsk fly fra Flugefelag Nordurlands HF - et selskab som med STOL maskiner betjener slædepatruljen - og frankeret efter ankomsten til Akureyri på Island.

1991

Michael Bank

Allan Bredahl

Gert Isaksen

Karl-Jørgen Jensen

Steen Broen Jensen

Kresten Mathiasen

August 1990 & Marts 1991 - Breve fra Palle V. Norit (Hold 1963) - fra 1990 Chef for Slædepatruljen Sirius med kontor i Forsvarskommandoen i Vedbæk. Formodentlig sendt fra inspektionsture til Daneborg. Begge stemplet GRØNLANDS POSTKONTOR KØBENHAVN K.

1992

Kurt Jørgensen

Aage B. Lihn

Søren Bredvig Nielsen

Flemming Nørgaard

Lars Ulsø

1993

Stig André Hansen

Niels Kristian Jensen

Tommy Pedersen

Anders Hauge Rahbek

Thomas Thormann

Carsten Aarup

1994

Henrik René Hansen

Carsten Nielsen

Claus Kolbe Nielsen

Asger Fredslund Pedersen

Rasmus Seneca Pedersen

1995

Kim Niclas Andersen

Kim Peter Hansen

Martin S. Kristiansen

Johan Brus Mikkelsen

Kristian Nevers

Phillip Scot Sally

1996

Lars Bønding

René Jørgensen

Sebastian Rasmussen

Poul Ipsen

1997

Kasper Damsø Jensen

Niels Fæster Sørensen

Jesper Mølbæk Stentoft

Ole Schirmer Nielsen

Birger Bjerregaard

Martin Højsgaard Hansen

1998

Henrik Skjoldhøj Nielsen

Thomas Boye Dyregaard

Torben Elmholdt Jeppesen

Jesper Lytzau

Andreas N.P. Thaarste Sørensen

1999

Martin H. Munck

Steen C. M. Reinert

Hideo Sawahata

Erik B. Jørgensen

Jesper M. Pedersen

Sven Palgaard

 

Back to News
Update: 20.4.2006
Feedback:
warcovers@adslhome.dk